Kontakt & FAQ

01.  Vad är stress?


Stress är en naturlig reaktion i kroppen. Det är en funktion som människan har utvecklat genom åren för att överleva livshotande situationer. Vi upptäcker en fara och får en extra kick för att försvara oss eller fly. Stress är INTE samma sak som jäkt.


Varför vi blir stressade i situationer då det inte finns någon riktig livsfara, är att vår hjärna inte kan skilja på riktigt hot eller ett du föreställer dig. Därefter reagerar vår kropp på hjärnans signaler.

Stress uppstår i situationer då vi känner oss trängda, otillräckliga och inte rår över vår egen situation.


02.  Är stress skadligt?


Om man inte varvar stress med återhämtning och vila, då är stress väldigt farligt. Det kan leda till olika former av utmattning, depressioner, ångest, kronisk värk, hjärtinfarkt eller stroke.

Den kortvariga stressen är nyttig och vi kan utnyttja den till att höja vår prestation.


03.  Vad har man för symptom vid utmattningssyndrom?


Det finns väldigt många symptom vid utmattningssyndrom. Man kan få alla eller en del. Här är en del symptom:

 • svårt eller omöjligt att varva ner/koppla av
 • jobbet följer med hem och ständigt snurrar i tankarna
 • sömnproblem och olika slags sömnrubbningar
 • svårt att somna (kan inte slappna av, sluta tänka och planera mm)
 • alltid trött på morgonen oavsett hur länge du sovit
 • magont
 • problem med magen lös eller hård, nästan alldrig vanlig
 • svårt att fokusera eller koncentrera sig
 • minne sviker mer och mer
 • extremt lättirriterad
 • hjärtklappning
 • svårt att andas både normalt och andnöd vid krav
 • spänningsvärk i axlar, huvud, nacke
 • domningar
 • inget tålamod
 • diffus ont som kommer och går
 • infektionskänslig, blir oftare förkyld mm
 • tappar sexlusten
 • ångest
 • släpper allt eftersom alla aktiviteter och allt du tycker är kul
 • fysisk aktivitet avtar
 • orkar inte med socialt liv
 • ljudkänslig
 • ljuskänslig
 • känslig för beröring
 • blir likgilltig, orolig, nedstämd
 • kan fastna i negativa tankar
 • känsla av uppgivenhet, trötthet och fullständig utmattning
 • blir aldrig utvilad
 • klarar inte krav
 • svårt att planera
 • lätt att trösta sig med fett mat, socker, alkohol eller nikotin
 • gråter lätt, ofta och av ingen anledning
 • mm


Notera dock att trots att det är många likheter mellan utmattningssyndrom och utmattningsdepression så finns det en stor skillnad. Båda utlöses av långvarig stress utan återhämtning, men utmattningsdepression är då stressen och utmattningen utlöser en depression när man redan är drabbad av utmattningssyndrom. Depressionen och utmattningssyndrom kanske kommer samtidigt tom, men det behöver vara både och för att det ska vara utmattningsdepression. Det är alltså inte alla med utmattningssyndrom som har någon som helst depression. De med utmattningssyndrom behöver inte alls vara deprimerade. Därför finns det skillnader i behandlingen.


04.  Går det att bli helt frisk från utmattningssyndrom?


Det går absolut att bli helt frisk. Enl. forskare från bl.a. Karolinska Institutet så är det fullt möjligt. Dock tar det tid och man måste lära sig att ta sig den tiden om man vill undvika återfall.


Viktigt är dock att inse att du INTE ska återrehabiliteras till det som var innan du blev sjuk. Det var ju det som gjorde dig sjuk!

FAQ - Korta frågor och svar

KONTAKT


Undrar du något, behöver du mer info om något eller har du något att berätta?


Skriv ditt meddelande här.